GPX-bestanden

Met app4sail kan informatie afkomstig uit GPX-bestanden worden gepresenteerd.
Heel veel van deze bestanden en tools om deze files zelf te maken zijn te vinden op het internet.
De informatie kan b.v. bestaan uit gegevens over jachthavens, bedieningstijden van sluizen en bruggen, recente berichten aan zeevarenden (BAZ) etc.
Ook vaarroutes kunnen op deze manier worden aangegeven.